Hof van Beroep: Arrest van 10 November 1981 (Antwerpen). RG C-68/92;C-69/92

Date :
10-11-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19811110-1
Numéro de rôle :
C-68/92;C-69/92

Résumé :

Het niet bijeenroepen van de algemene vergadering is op zichzelf geen afdoend element om aan te tonen dat de vennootschap louter fictief was. Er dient met zekerheid te worden bewezen dat er onontwarbare vermenging was tussen de patrimonia van de vennootschap en de achterman. - Het niet samenroepen van de algemene vergadering krachtens art. 140 Ven.W. houdt op zichzelf het causaal verband niet in met het passief van het faillissement en impliceert derhalve niet noodzakelijk de aansprakelijkheid van de zaakvoerder krachtens artikel 62, lid 2 en art. 132 Ven.W.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.