Hof van Beroep: Arrest van 27 September 1994 (Antwerpen)

Date :
27-09-1994
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19940927-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Om als cliënt van een bank beschouwd te worden in de zin van de Chequewet volstaat het rekeninghouder te zijn bij de bank waar de gekruiste cheque werd aangeboden, ook al wordt die rekening pas op dat tijdstip geopend. De bank die een rechtstreeks krediet verstrekt aan de persoon die de cheque aanbiedt, is niet onzorgvuldig.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.