Hof van Beroep: Arrest van 28 April 1977 (Antwerpen). RG 85/23387

Date :
28-04-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770428-1
Numéro de rôle :
85/23387

Résumé :

Krachtens artikel 5, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon der werknemers moet de uitbetaling van het loon in geld (te onderscheiden van het loon in natura) uitbetaald worden "van hand tot hand". Enkel met de schriftelijke instemming van de werknemer mag van deze regel worden afgeweken. Vermits nu de uitdrukking "van hand tot hand" ondubbelzinnig wijst op de verplichting het loon in chartaal geld (in speciën) uit te betalen, kan een werknemer er niet toe gedwongen worden een cheque, weze het een circulaire (door de uitgevende bank gewaarborgde en gemakkelijk verzilverbare) cheque, te aanvaarden. De ingeroepen noodtoestand, is i.c. niet bewezen. Zelfs bij bestaan van een reële (materiële of zedelijke) noodtoestand zou de werkgever de contante betaling niet door een betaling d.m.v. een circulaire cheque mogen vervangen, daar op deze manier aan de werknemer niet de vrijheid van keuze van financiële instelling wordt gelaten. Overigens is de bestrijding van de gesignaleerde noodtoestand een taak van de Staat.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.