Hof van Beroep: Arrest van 9 Februari 1988 (Antwerpen)

Date :
09-02-1988
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19880209-10
Numéro de rôle :

Résumé :

De goodwill en de cliënteel van een onderneming moeten gewaardeerd worden naargelang van de feitelijke omstandigheden : indien de goodwill onbestaande wordt geacht bij een bedrijf dat actief is in de sector van de sociale woningbouw waar de toekenningen worden geregeld volgens een streng gereglementeerde publieke onderschrijvingsprocedure, is dit geen principiële, maar een concreet gemotiveerde en in casu terechte verwerping van die goodwill. De belastingplichtige moet aantonen op welke basis en op welke wijze de actiefbestanddelen vatbaar zijn voor waardevermindering in het kader van de afschrijvingstechniek.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.