Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 6 Juni 1985 (Antwerpen)

Date :
06-06-1985
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19850606-4
Numéro de rôle :

Résumé :

De aankoop van een onroerend goed door een echtgenoot zonder toestemming van de andere echtgenoot, kan door deze laatste uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd worden. Die bekrachtiging wordt in casu afgeleid uit het feit dat enkele weken na die aankoop, de twee echtgenoten een hypothecaire lening tot financiering van deze aankoop aanvroegen.

Jugement :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.