Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest (België). RG 156/2019

Date :
24-10-2019
Langue :
Allemand Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-20191024-10
Numéro de rôle :
156/2019

Résumé :

Het Hof - vernietigt artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2017 « betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 », zoals bekrachtigd bij de wet van 25 juni 2018, in zoverre het bedrag van de retributie voor een vergunning klasse A+ het bedrag van de retributie voor een vergunning klasse B+ overschrijdt; - verwerpt het beroep voor het overige.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.