Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 26 April 2018 (België). RG 54/2018

Date :
26-04-2018
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-20180426-7
Numéro de rôle :
54/2018

Résumé :

Het Hof zegt voor recht : - Geïnterpreteerd in die zin dat het enkel voorziet in een subrogatoire vordering tegen de verzekeringsonderneming die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van een motorvoertuig, maar niet in een subrogatoire vordering tegen de eigenaar van een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig, schendt artikel 48ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. - Geïnterpreteerd in die zin dat het wel voorziet in een subrogatoire vordering tegen de eigenaar van een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig, schendt artikel 48ter van de voormelde wet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.