Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 8 Oktober 1992 (België). RG 61/92;328

Date :
08-10-1992
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19921008-2
Numéro de rôle :
61/92;328

Résumé :

Het Hof wijst de afstand toe. (Bij brief ... heeft de raadsman van de verzoeker aan het Hof medegedeeld dat de Ministerraad, ..., had besloten afstand te doen van zijn beroep, na de opheffing van de bestreden bepaling bij het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 29 juli 1992.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.