Hof van Cassatie: Arrest van 1 Februari 1972 (België)

Date :
01-02-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720201-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Daar de verplichting voor de bestuurder, die op de rijbaan rijdt, zo dicht mogelijk bij de rechterrand van deze rijbaan te blijven, moet worden beoordeeld rekening houdende met de omstandigheden, is niet regelmatig gemotiveerd het vonnis dat beslist dat een bestuurder, die "op twee meter van de rechterrand" van de rijbaan rijdt, "normaal rijdt", zonder te wijzen op enige omstandigheid waarom deze bestuurder verhinderd werd zo dicht mogelijk bij de rechterrand van deze rijbaan te blijven. ( Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, artikel 12-1. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.