Hof van Cassatie: Arrest van 1 Maart 1968 (België)

Date :
01-03-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680301-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De oproeping van de partijen voor het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad, vooraleer de zaak bij de bevoegde kamer van de raad aanhangig is, heeft tot doel het verzoeningsbureau in de mogelijkheid te stellen alle middelen tot verzoening te beproeven. (Wet van 9 juli 1926, art. 52 en 55.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.