Hof van Cassatie: Arrest van 1 Maart 1971 (België)

Date :
01-03-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19710301-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Een diefstal gepleegd in een bewoond huis, in de zin van de artikelen 471 en 479 van het Strafwetboek, is de diefstal gepleegd in een plaats die door een of meer personen kan worden bewoond. Deze bewoning kan het gevolg zijn van de omstandigheid dat een of meer personen momenteel op die plaats verblijven of ze gewoonlijk of tijdelijk betrekken voor zaken, zoals de leden van het personeel van een handels- of industrieel bedrijf.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.