Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1973 (België)

Date :
01-10-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731001-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Het misdrijf bestaande in het bedrieglijk verduisteren van bepaalde voorwerpen verschilt van het misdrijf de opbrengst van de verkoop van deze voorwerpen bedrieglijk te hebben verduisterd, zelfs indien deze voorwerpen aan de beklaagde voor verkoop zijn toevertrouwd. ( Art. 491 S.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.