Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1981 (België). RG 2997

Date :
10-04-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810410-3
Numéro de rôle :
2997

Résumé :

Vernietiging van een rechterlijke beslissing brengt van rechtswege vernietiging mede van alle handelingen, vonnissen en arresten die het gevolg zijn van die beslissing, ook al heeft het cassatiearrest die vernietiging noch uitgesproken, noch vastgesteld <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.