Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1981 (België). RG 3000

Date :
10-04-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810410-7
Numéro de rôle :
3000

Résumé :

De eigenaar die met overtreding van de artt. 676 en 677 B.W. in een niet gemene muur licht- en luchtopeningen maakt, kan derwijze in de regel op het naburige erf door dertigjarig bezit geen erfdienstbaarheid van bouwverbod verkrijgen; hij kan dat echter wel ingeval een op of in die muur, o.m. door een uitsprong boven het erf van de nabuur, uitgevoerd bouwwerk belet dat de nabuur zijn bouwrecht vrij uitoefent op zijn eigen erf <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.