Hof van Cassatie: Arrest van 10 December 1973 (België)

Date :
10-12-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731210-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer, gezien de verzachtende omstandigheden, de raadkamer de dader van de slagen of verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar die toch de dood hebben veroorzaakt, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnisgerecht beslist dat deze slagen of verwondingen verschoonbaar zijn, wordt de straf verminderd als bepaald voor het geval dat het om een wanbedrijf gaat. ( Artt. 393, 401, lid 1, 411 tot 414 S.W. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.