Hof van Cassatie: Arrest van 10 Februari 1970 (België)

Date :
10-02-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700210-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De bij de wet van 28 maart 1955, artikel 2, 2°, dit is het laatste lid van artikel 27, alinéa 2bis, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, ingevoerde afwijking van de regel, welke bij dit artikel in de vorige alinea's werd vastgesteld, met betrekking tot de voorwaarden waaraan de vrijstelling van de meerwaarden op de bedrijfsimmobiliën en bedrijfsuitrusting onderworpen is, wordt enkel toegepast op de meerwaarden waarvan sprake in artikel 27, alinéa 2bis, met name de meerwaarden die niet verwezenlijkt zijn, doch welke de belastingschuldige niettemin voorlopig in zijn rekening of inventaris heeft uitgedrukt, zonder ze hoegenaamd als winsten te behandelen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.