Hof van Cassatie: Arrest van 10 Februari 1988 (België). RG 6527

Date :
10-02-1988
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19880210-14
Numéro de rôle :
6527

Résumé :

Het hoger beroep van een verdachte tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, is alleen ontvankelijk als die beschikking uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil; de kamer van inbeschuldigingstelling behoeft niet na te gaan of er een grond van nietigheid van de rechtspleging bestaat en of het recht van verdediging voor de raadkamer is miskend. ( Art. 539 Wetboek van Strafvordering. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.