Hof van Cassatie: Arrest van 10 Februari 1988 (België). RG 6501

Date :
10-02-1988
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19880210-19
Numéro de rôle :
6501

Résumé :

Inzake uitlevering heeft de vernietiging van de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het verzet van de vreemdeling tegen de raadkamerbeschikking houdende uitvoerbaarverklaring van het door de buitenlandse overheid tegen hem uitgevaardigde aanhoudingsbevel ongegrond wordt verklaard, de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij in hetzelfde arrest het door die vreemdeling ingediende verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.