Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1968 (België)

Date :
10-01-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680110-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Het in artikel 4, alinéa 3, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelde onderwijs, op grond waarvan een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed de door deze bepaling gevestigde vrijstelling kan genieten, sluit in dat dit onroerend goed of dit gedeelte ervan aangewend wordt voor een didactische activiteit, door de onderwijskracht ten behoeve van de onderwezene uitgeoefend.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.