Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1979 (België)

Date :
10-01-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790110-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Ingeval de correctionele rechtbank de schuldigverklaring van de beklaagde wegens bepaalde misdrijven bevestigt, maar zijn vrijspraak wegens andere misdrijven wijzigt, kan de rechtbank geen wijziging uitspreken dan met eenparige stemmen van haar leden, ook al spreekt zij met toepassing van art. 65 Sw. voor alle misdrijven slechts een enkele straf uit die niet zwaarder is dan de enige door de eerste rechter uitgesproken straf <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.