Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1983 (België). RG 3660

Date :
10-01-1983
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19830110-1
Numéro de rôle :
3660

Résumé :

Overeenkomstig art. 15 alinéa 2 worden, wanneer het jaarlijks loon 250.000 Fr. overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter. Hierbij is de rechter niet gebonden door een bepaling van het vigerend arbeidsreglement die de opzegtermijn heeft vastgesteld. De wettelijke regeling, neergelegd in art. 15 alinéa 2, is dwingend voor alle gedingvoerende partijen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.