Hof van Cassatie: Arrest van 10 Juni 1985 (België). RG 15970

Date :
10-06-1985
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19850610-8
Numéro de rôle :
15970

Résumé :

De uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkering wegens door de werkloze afgelegde onjuiste of onvolledige verklaringen vindt ook toepassing op de werkloze die een door zijn werkgever verkeerd ingevuld inlichtingsformulier uit onachtzaamheid bevestigt en ondertekent en daardoor onverschuldigde uitkeringen ontvangt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.