Hof van Cassatie: Arrest van 10 Mei 1968 (België)

Date :
10-05-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680510-2
Numéro de rôle :

Résumé :

De feitenrechter die vaststelt, dat een in Frankrijk gelegen bedrijf goederen heeft verzonden naar één van haar in België gevestigde inrichtingen die, hoewel ze haar eigen beheer heeft, onderscheiden van dat van het Frans bedrijf, hieraan ondergeschikt is en onder het bestuur en voor rekening van dit bedrijf dezelfde bedrijfsactiviteit uitoefent, leidt wettelijk hieruit af dat het Belgisch bedrijf een bijhuis is in de zin van de artikelen 3 en 54 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen en dat derhalve de factuurtaks verschuldigd is wegens de verzending van bedoelde goederen.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.