Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1970 (België)

Date :
10-03-1970
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19700310-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Artikel 107 van de Grondwet verleent aan het hof van beroep, dat kennis neemt van een beroep tegen een beslissing van de directeur der belastingen inzake een reclamatie tegen het bedrag van de grondbelasting van een als type gekozen onroerend goed, niet de bevoegdheid om de overeenstemming met de Grondwet en de wet te controleren van een eindbeslissing, waarbij het bestuur van het kadaster, met de goedkeuring van de plaatselijke commissie, het aan dit onroerend goed toegekend kadastraal inkomen heeft vastgesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.