Hof van Cassatie: Arrest van 10 November 1972 (België). RG 14684

Date :
10-11-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19721110-7
Numéro de rôle :
14684

Résumé :

Daar de wet in dit geval geen nietigheid heeft vastgesteld, kan niet worden nietig verklaard het hoger beroep dat onregelmatig bij ter post aangetekende brief werd ingesteld, hoewel de wet niet uitdrukkelijk deze wijze van voorziening voorschrijft. (G. W., art. 860, 1056-2° en 1058.) (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.