Hof van Cassatie: Arrest van 10 November 1995 (België). RG C940477F

Date :
10-11-1995
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19951110-3
Numéro de rôle :
C940477F

Résumé :

Niet ontvankelijk, in burgerlijke zaken, is het cassatiemiddel waarbij miskenning van de bewijskracht van overschrijvingen wordt aangevoerd, wanneer van. die overschrijvingen bij het cassatieverzoekschrift enkel door de eiser zelf gewaarmerkte fotokopieën zijn gevoegd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.