Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1968 (België)

Date :
10-10-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19681010-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Het voorvoorlaatste lid van artikel 25 van de wetten op de handelshuurovereenkomsten waarbij gesteld wordt dat de huurder zich tot de rechter kan wenden, indien de uitzettingsvergoeding vastgesteld bij artikel 25, 2°, 3° en 5°, van deze wet klaarblijkelijk ontoereikend is, bedoelt de hypothese dat de verhuurder uit de uitzetting en uitzonderlijk voordeel trekt, dit wil zeggen dat er tussen dit voordeel en het bedrag van de forfaitaire vergoeding een grote onevenredigheid bestaat.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.