Hof van Cassatie: Arrest van 11 December 1969 (België)

Date :
11-12-1969
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19691211-3
Numéro de rôle :

Résumé :

Niet wettelijk verantwoord is de sententie van een werkrechtersraad van beroep die beslist dat een werkgever het recht had een arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegging te verbreken, en ter motivering van deze beslissing enkel feiten aanvoert waarop de werkgever zich beriep maar die door de bediende werden geloochend, zonder vast te stellen dat ze bewezen waren.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.