Hof van Cassatie: Arrest van 11 December 1979 (België)

Date :
11-12-1979
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19791211-9
Numéro de rôle :

Résumé

Het misdrijf ë belediging door woorden è aan het adres van iemand die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht, wegens zijn hoedanigheid of zijn bediening, is geen drukpersmisdrijf al werden zij uitgesproken in aanwezigheid van journalisten met de bedoeling de gezegden in de pers te zien verschijnen; de correctionele rechtbank is, derhalve, ratione materiae bevoegd om er kennis van te nemen <6>. (Artt. 8, 9, 14 en 98 Gw.; artt. 444 en 448 Sw.)

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.