Hof van Cassatie: Arrest van 11 Mei 1978 (België)

Date :
11-05-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780511-3
Numéro de rôle :

Résumé :

De voor faillietverklaring bevoegde rechtbank van koophandel is de rechtbank van koophandel van de plaats waar de gefailleerde op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf op het tijdstip van de staking van betaling. (Artt. 36 en 631 G.W.; art. 440 W.K.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.