Hof van Cassatie: Arrest van 12 Januari 1973 (België)

Date :
12-01-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19730112-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Een beroepsvereniging van apothekers kan, op voorwaarde dat de regelmatige en behoorlijke toediening van de gezondheidszorgen wordt gevrijwaard, aan haar leden een regeling opleggen met betrekking tot wachtdiensten, sluitingsuren van hun officina en vacantieperiodes, maar geen enkele wetsbepaling kent haar het recht toe apothekers, die geen lid zijn van deze vereniging, aan een dergelijke regeling van hun prestaties en van hun vacantie te onderwerpen. ( K.B. nr. 78 van 10 november 1967, art. 9. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.