Hof van Cassatie: Arrest van 12 Juni 1967 (België)

Date :
12-06-1967
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19670612-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Is niet ontvankelijk in strafzaken het hoger beroep dat ingesteld is door de veroordeelde, na het verstrijken van de bij artikel 203, alinéa 1, van het Wetboek van strafvordering gestelde termijn, tegen een verstekvonnis dat regelmatig aan de woonplaats van deze partij is betekend.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.