Hof van Cassatie: Arrest van 12 Juni 1978 (België). RG 80/3477

Date :
12-06-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780612-5
Numéro de rôle :
80/3477

Résumé :

Een arbeidsovereenkomst kan bij onderling akkoord beëindigd worden. De regels van de opzeggingsvergoeding zijn slechts toepasselijk ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De rechter die vaststelt dat een werkgever en een werknemer steeds bij onderling akkoord een einde kunnen maken aan hun arbeidsovereenkomst en dat geen enkele wetsbepaling hen verhindert daarbij een bepaalde vergoeding van de werknemer te bedingen, beslist wettelijk dat een aldus tot stand gekomen overeenkomst partijen tot wet strekt en dat de werknemer geen aanspraak mag maken op enige andere vergoeding dan die waarmee hij in concreto instemde, ook al werd die vergoeding in de overeenkomst "opzeggingsvergoeding" genoemd.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.