Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1974 (België)

Date :
12-03-1974
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19740312-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Op plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd agent, noch door verkeerslichten geregeld is en waar geen oversteekplaats voor voetgangers bestaat, mag een voetganger de rijbaan niet opgaan dan na er zich van te hebben vergewist dat hij het kan doen zonder gevaar en zonder het verkeer te hinderen; van die verplichting is hij echter ontslagen, wanneer hij bij het opgaan van de rijbaan geen rijtuig kan ontwaren noch redelijkerwijze voorzien dat hij het verkeer zal hinderen. ( Art. 48-3, 5. wegverkeersreglement ).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.