Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1979 (België). RG 5187

Date :
12-03-1979
Langue :
Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19790312-10
Numéro de rôle :
5187

Résumé :

Het arbeidshof oordeelde dat, in casu, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel eindigde bij de terugkomst van de werknemer thuis, en stelde vast dat het ongeval plaatshad tijdens het laatste traject huiswaarts op een plaats die normaal tot dit traject behoort, ook al was de uitvoering van de arbeidsovereenkomst op een eerder tijdstip met of zonder reden onderbroken. Zodoende constateert het arbeidshof in feite dat de getroffene zich op het ogenblik van het ongeval opnieuw onder het gezag van de werkgever bevond.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.