Hof van Cassatie: Arrest van 12 Maart 1981 (België). RG 6264

Date :
12-03-1981
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19810312-15
Numéro de rôle :
6264

Résumé :

Een erf dat toegang tot de openbare weg heeft, is niettemin een ingesloten erf, in de zin van art. 682 B.W., indien de toegang onvoldoende is voor de exploitatie van het erf of niet zonder overdreven kosten of ongemakken geschikt kan worden gemaakt voor het normale gebruik van het erf volgens zijn bestemming <1>.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.