Hof van Cassatie: Arrest van 12 November 1973 (België)

Date :
12-11-1973
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19731112-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer in een regelmatige aanvraag tot herziening een feit wordt aangevoerd dat zich heeft voorgedaan sinds de veroordeling of waarvan de verzoeker het bestaan ten tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen en waaruit het bewijs van zijn onschuld kan volgen of volgens hem volgt, ontvangt het Hof de aanvraag en beveelt dat een onderzoek door een hof van beroep zal worden ingesteld. ( Art. 443, lid 1, 3., 444 en 445, lid 3 Sv. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.