Hof van Cassatie: Arrest van 12 November 1997 (België). RG P971283F

Date :
12-11-1997
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19971112-16
Numéro de rôle :
P971283F

Résumé :

De directeur van de strafinrichting geeft op regelmatige wijze kennis van het bevel om het grondgebied te verlaten aan de vreemdeling, wiens voorlopige hechtenis niet gehandhaafd wordt door een binnen de vijf dagen na de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel gewezen beschikking van de raadkamer, zolang de termijn waarbinnen het OM tegen die beschikking hoger beroep kan instellen, niet verstreken is.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.