Hof van Cassatie: Arrest van 12 Oktober 1971 (België)

Date :
12-10-1971
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19711012-8
Numéro de rôle :

Résumé :

Indien de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien tegen de beslissing op de strafvordering en tegen de eindbeslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen welke tegen hem werden ingesteld, dan leidt de cassatie van de eerste beslissing tot de cassatie van de tweede, die het gevolg ervan is.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.