Hof van Cassatie: Arrest van 12 Oktober 1999 (België). RG P991388N

Date :
12-10-1999
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19991012-7
Numéro de rôle :
P991388N

Résumé :

Uit de context van de artikelen 27, § 2 en 3, 33, § 2, en 35, § 1, 2, 3 en 5 Wet Voorlopige Hechtenis, volgt dat, in geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
1. Over de voorziening tegen de beslissing waarbij Fathi Jendoubi in vrijheid wordt gesteld:
Overwegende dat het openbaar ministerie geen cassatieberoep heeft;
2. Over de voorziening tegen de beslissing waarbij voor de invrijheidstelling voorwaarden worden opgelegd:
Overwegende dat uit de context van de artikelen 27, §2 en 3, 33, §2, en 35, §1, 2, 3 en 5, volgt dat in geval van invrijheidstelling na onmiddellijke aanhouding, voorwaarden kunnen worden opgelegd;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Laat de kosten ten laste van de Staat.