Hof van Cassatie: Arrest van 12 September 1968 (België)

Date :
12-09-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680912-1
Numéro de rôle :

Résumé :

De eiser is niet onvankelijk om voor het eerst voor het Hof te beweren dat de uitlegging van de litigieuze overeenkomst, welke door de verweerder werd voorgesteld en door de bestreden beslissing werd aangenomen, artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.