Hof van Cassatie: Arrest van 12 September 1984 (België). RG 3619

Date :
12-09-1984
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19840912-5
Numéro de rôle :
3619

Résumé :

De neerlegging van een conclusieschrift wordt onweerlegbaar vastgesteld doordat op dat stuk, onder de datum van de terechtzitting waarop de zaak is behandeld, de handtekening van de voorzitter voorkomt; geen enkele wettekst schrijft voor dat de neerlegging van een conclusie in het proces-verbaal van de terechtzitting dient te worden vastgesteld.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.