Hof van Cassatie: Arrest van 13 Februari 1976 (België)

Date :
13-02-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760213-1
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een geregistreerde handelshuurovereenkomst door uitwisseling van brieven hernieuwd is, strekt het gevolg van de vaste datum van de oorspronkelijke huurovereenkomst door haar registratie, zich niet uit tot de stukken waarin de hernieuwing en de modaliteiten ervan worden vastgesteld (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.