Hof van Cassatie: Arrest van 13 Februari 1976 (België)

Date :
13-02-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760213-4
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer de raad van beroep van de Orde van geneesheren het in afzonderlijke steden gelegen aantal consultatiekabinetten van een geneesheer van drie tot twee vermindert, omdat deze toestand een gevaar oplevert voor de continuïteit van de zorgen, de regels inzake plichtenleer en de confraterniteit, beslist hij in feite en derhalve soeverein welk van de drie kabinetten moet worden opgegeven om dit gevaar te verhelpen wegens de verspreiding van de activiteit van de geneesheer, zonder, bij gebreke van een conclusie dienaangaande, zijn beslissing dat de activiteiten tot de ene kabinetten veeleer dan tot het andere kabinet moet beperkt worden, te moeten motiveren.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.