Hof van Cassatie: Arrest van 13 Februari 1978 (België). RG 2106

Date :
13-02-1978
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19780213-13
Numéro de rôle :
2106

Résumé :

Niet ontvankelijk voor het eindarrest is de voorziening tegen een arrest dat, alvorens recht te doen, een onderzoeksmaatregel beveelt (5). ( Ger. W., artt. 19 en 1077. )

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.