Hof van Cassatie: Arrest van 13 Januari 1976 (België)

Date :
13-01-1976
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19760113-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde, op vordering van de procureur des Konings, opnieuw in een psychiatrische afdeling wordt opgenomen, mag de commissie tot bescherming van de maatschappij de opneming van de betrokkene in een instelling die zij aanwijst enkel gelasten, indien zij in haar beslissing vaststelt dat de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.