Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1968 (België)

Date :
13-06-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680613-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Er is geen sluiting van onderneming in de zin van de artikelen 2 en 4 van de wet van 27 juni 1960 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers, die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen, wanneer geen afdeling van een onderneming met twee of meer afdelingen haar hoofdactiviteit na de inwerkingtreding van genoemde wet definitief heeft stopgezet.

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.