Hof van Cassatie: Arrest van 13 Juni 1972 (België). RG 197

Date :
13-06-1972
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19720613-3
Numéro de rôle :
197

Résumé

Artikel 921 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk tegenbewijs van rechtswege vrijstaat, is eigen aan het getuigenverhoor in een burgerlijke rechtspleging en is vreemd aan de bewijsregeling in strafzaken.

Arrêt

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.