Hof van Cassatie: Arrest van 13 Mei 1968 (België)

Date :
13-05-1968
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19680513-2
Numéro de rôle :

Résumé :

Te laat ingesteld en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening van de dienstplichtige tegen een beslissing van de herkeuringsraad, die aan de griffie van het Hof van cassatie gericht is meer dan vijftien dagen na de ontvangst van de kennisgeving van deze beslissing. (Dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, art. 51.)

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.