Hof van Cassatie: Arrest van 13 Mei 1977 (België)

Date :
13-05-1977
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel N-19770513-5
Numéro de rôle :

Résumé :

Aan artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek voldoet, in zoverre dit de vermelding, in de voorziening, van de wettelijke bepalingen voorschrijft, waarvan de schending wordt aangevoerd, het middel afgeleid uit de schending van een wettelijke bepaling welke, zo het middel gegrond is, kan leiden tot vernietiging van het bestreden beschikkende gedeelte (1).

Arrêt :

La version intégrale et consolidée de ce texte n'est pas disponible.